Event Name 16th Festival of Science and Culture in Siedlce
Start Date 16th Oct 2014 9:00am
End Date 18th Oct 2014 5:00pm
Duration 2 days and 8 hours
Description

XVI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach odbywa się pod hasłem „Nauka scala rodziny. Nauka Łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!” w dniach 16-18 października 2014 roku i jest zorganizowany przez siedleckie uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach pod patronatem naukowym Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN oraz Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, a jej celem jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki oraz promocja wśród mieszkańców Siedlec i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych. Festiwal Nauki adresowany jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata, do studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Informacje dotyczące Festiwalu można przeczytać na stronie: www.festiwal.uph.edu.pl, natomiast szczegółowy program można pobrać na stronie: www.festiwal.uph.edu.pl/images/PDFs/festiwal_2014/program_festiwal_2014.pdf. Jedna z festiwalowych sesji poświęcona jest obchodom Międzynarodowego Roku Krystalografii:

Sesja II (czwartek, 16.10.2014 r.) MIĘDZYNARODOWY ROK KRYSTALOGRAFII 2014

Aula nr 3 na Wydziale Nauk Ścisłych UPH, ul. 3-go Maja 54, godz. 10.00-14.00.

Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ Rokiem Krystalografii (IYCr2014). Obchodom międzynarodowym patronuje UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Krystalografii (IUCr), a w Polsce odbywają się one pod egidą Komitetu Krystalografii PAN, Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego oraz Polskiego Towarzystwo Chemicznego.

1. Krystalografia wczoraj, dziś i jutro – prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Zakład Chemii Organicznej w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych UPH (wykład; 45 minut).

2. Jak zajrzeć do wnętrza kryształu? – dr Waldemar Wysocki, Zakład Chemii Organicznej w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych UPH (wykład połączony z prezentacją; 45 minut).

3. Wystawa „W niezwykłym świecie kryształów” przygotowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Krystalografii PAN z okazji Międzynarodowego Roku Krystalografii i Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystawa będzie prezentowana w dniach 16-19 października 2014 r. w holu przy auli nr 3 Wydziału Nauk Ścisłych. Przewodnikami po wystawie będą prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk i dr Waldemar Wysocki z Instytutu Chemii UPH

4. Prezentacja minerałów i kryształów różnych substancji chemicznych oraz modeli struktur krystalicznych.

5. Niezwykły stan materii-ciekłe kryształy – dr Arkadiusz Rudzki, Zakład Technologii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych UPH.

6. Pokaz metod badawczych ciekłych kryształów – dr Arkadiusz Rudzki, Zakład Technologii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej w Instytucie Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych UPH.

Koordynator sesji: dr Waldemar Wysocki, Instytut Chemii UPH

tel. 691 185 434; e-mail: wwysocki@uph.edu.pl

English Summary:

16th Festival of Science and Culture in Siedlce, 16-18 October 2014, is organized by Siedlce University of Natural Sciences and Humanities and Collegium Mazovia Innovative School in Siedlce under the patronage of the Council for Science Polish Academy of Sciences and Siedlce Scientific Society. Science Festival is an event dedicated to popularization and promotion of science, culture and art in the Siedlce Region. Science Festival is addressed to all people who are interested in the world around us, to students, teachers, school children, seniors and children. Full details and information can be found at the homepage of the event: www.festiwal.uph.edu.pl. One Festival session is dedicated to celebrate the International Year of Crystallography:

Session II (Thursday, 10.16.2014)

Lecture Hall No. 3 at the Faculty of Science UPH, 3 Maja 54, hours. 10.00 - 14.00.

1. Crystallography yesterday, today and tomorrow - Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry at the Faculty of Science UPH (lecture, 45 minutes).

2. How to look inside the crystal? - Dr Waldemar Wysocki, Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry at the Faculty of Science UPH (lecture connect with a presentation; 45 minutes).

3. The exhibition “In the unusual world of crystals” shows the beauty of crystals, the history of their investigations and their various applications. The exhibition was organized to celebrate the International Year of Crystallography IYCr2014 and the 650th Jubilee of the Jagiellonian University in Krakow.

The exhibition will be presented on 16 - 19 October 2014. Hallway near Lecture Hall No. 3 at the Faculty of Sciences. Guides to the exhibition will be Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk and Dr Waldemar Wysocki of the Institute of Chemistry UPH.

4. The presentation of minerals and crystals of various chemicals and crystal structure models.

5. The unsual state of matter - liquid crystals, Dr Arkadiusz Rudzki, Department of Technology of Chemical and Materials Engineering, Institute of Chemistry and Faculty of Science UPH.

6. Presentation research methods of liquid crystals, Dr Arkadiusz Rudzki, Department of Technology of Chemical and Materials Engineering, Institute of Chemistry and Faculty of Science UPH.


Location Siedlce
Poland
Contact Dr. Waldemar Wysocki
wwysocki@uph.edu.pl
URL http://www.festiwal.uph.edu.pl/
Category seminars